top of page

STEMMERETTSJUBILEET - PERFORMANCE PÅ STORTINGET

Skuespillere og akademikere var tilstede i Lagtingsalen på selve 100-års jubileet, under et åpent seminar om kampen om kvinners stemmerett frem mot 1913. Som reelle personer fra kampen brøt skuespillerne inn i rekken av faglige foredrag med flere lengre og kortere taler.

Bilde 12.jpeg
DSC_4409.JPG.jpeg
DSC_4331.JPG.jpeg
DSC_4388.JPG.jpeg
DSC_4334.JPG.jpeg

STEMMERETTSJUBILEET - PERFORMANCE I LAGTINGSALEN

På hundreårsdagen for Stortingets vedtak om allmenn stemmerett for kvinner, 11.juni 2013, arrangerte prosjektet Kvinnestemmerettsdebattens retorikk, v/professot Berit von der Lippe (Handelshøyskolen BI) og professor Johan L. Tønnesson (Universitetet i Oslo), etter avtale med Stortingets presidentskap, et utadrettet seminar i Lagtingsalen. I tillegg til poengterte analyser av viktige taler og stortingsinnlegg fra perioden 1875-1913 ble deler av taler fremført av syv skuespillere i tidsriktige kostymer. Stortingsrepresentantene ble invitert, samt en rekke andre gjester.

Samme dag hadde prosjektet også arrangert et lukket, internasjonalt fagseminar om temaet. Prosjektet bygget på forsknings- og formidlingsargeid om kjønn, retorikk og sakprosa gjennom flere år.

 

Skuespillere fra House of Stories’ prosjekt STEMT og skuespillere fra Nationaltheatret brøt inn mellom ulike foredrag fra reelle akademikere og fremførte Teigens bearbeiding av reelle taler holdt i Stortinget for og mot kvinners stemmerett fra rundt 1880 og frem til 1913. Talene var til dels iscenesatt som samtaler, til dels som retoriske innspill for å få publikum på sin side. Det ble kun brukt autentisk tekst fra perioden – først og fremst taler.

 

Biskop Johan Christian Heuch, Stortinget, 5. juni 1890 (utdrag fra tale):

Kvinden er de tusind Hjems Velsignelse; den, som tager hende bort fra Hjemmene, berøver de tusind Hjem deres Velsignelse, og dette at være det, det er hendes eget Livs Velsignelse.

Selve Sproget oprører sig mod Kvindeemancipationens Tanke. Hr. Ullmann talte flere Gange igaar om Kjøbmand Wilhelmine Hansen, Manden Wilhelmine Hansen! Maa jeg, Hr. Præsident, faa Lov til at præsentere Dem Manden Wilhelmine Hansen? Er det ikke et Monstrum? Og dog læser vi allerede hver eneste Dag om Wilhelmine Hansen, Formand, og idag fordrer man af os, at vi skal frembringe Wilhelmine Hansen som Storthingsmand.

Arrangementet foregikk på 100 års dagen for kvinners stemmerett 11.6.2013.

 I forbindelse med feiring av jubileet ble Teigen bedt av Stortingets stemmerettskomité om å iscenesette Gina Krogh med hennes tale ute foran Stortinget der det skulle være ulike innslag fra scenen. Ada Hesjevoll var kostymeansvarlig og Teigen tilrettela Gina Kroghs «seierstale» som hun holdt i Budapest på kvinnekongress bare to dager etter at stemmeretten var et faktum 11.6.1913:

 

GINA KROG – Budapest 17.6.1913:

Dette er en sterkt forkortet versjon av den opprinnelige talen – oversatt fra tysk, og noe bearbeidet med tanke på fremføring den 11.juni 2013, ved Stemmerettskomitéen.
Oversettelse, forkorting og bearbeidelse: Lene Therese Teigen

 

”Jeg var til stede i det store historiske øyeblikk."
 

Vi satt ganske nær i Stortingets diplomatloge, en gruppe ivrige tilhengere av vår sak. Vi visste at vi ville seire – fordi allmenn kvindestemmerett endelig sto på alle de politiske partiers programmer og gjennom den parlamentariske konstitutionskomité var det blitt enstemmig anbefalt.
 

Og likevel lå det spenning i luften: Hvordan ville vi seire?
Flere viktige saker ble ivrig diskutert. Vi hørte på med utålmodighet. Det var allerede sent. Endelig brakte presidenten frem forslaget fra landskvindestemmeretsforeningens styre og spurte om det var noen som forlangte ordet. Ingen stemme hevet seg.
Så avstemming: Hvert navn ble oppropt, og hver og en ga sitt ja. Loven er enstemmig vedtatt, sa presidenten.

 

Så har vi altså politisk stemmeret for kvinder på samme betingelse som for mænd.
For nesten 28 år siden, den 27.november 1885 blev propagandaen for dette praktisk begyndt, gjennom et foredrag jeg holdt, og en kvindestemmeretsforening blev stiftet på dette program. Bare 12 medlemmer! Og hvor fjernt var maalet, hvor steil veien og hvor tårnet vanskeligheterne sig op. Og nu! Troen har flyttet bjergene.

 

Da forhandlingene var over ba vi om audiens hos presidentskapet. Vi hadde aldri tvilt på seieren, sa jeg, men at den skulle være så sterk og så fullkommen og stille og skjønn – det hadde vi aldri drømt om. Til sist sa jeg: ”Nå reiser jeg til Budapest for å være tilstede på Den Internationale Kvindestemmeretsalliansens kongress. Kan jeg ta med hilsener fra Stortinget?”
 

Presidenten holdt en vakker tale: ”Seieren er resultat av det modige arbeid som kvinner har gjort, og mennenes voksende erkjennelse av verdien av at begge kjønn har like rettigheter. De kan si at vår beslutning er gjort i overbevisning om at denne reform vil være til det beste og en velsignelse for vårt land.”
 

Fra vår statsminister mottok jeg dagen etter et brev, der han skrev: ”Kvinnene kan først og fremst takke seg selv. Deres klokhet og deres takt har brakt dem denne glitrende seieren.”
 

Ja – det kan hende vi i det hele tatt ikke har fremstått som så dumme. Vi har alltid betraktet vår sak som stående over partiene. Og vi har alltid hatt vårt endelige mål klart i sikte. Igjen og igjen har vi forlangt våre rettigheter: Allmenn stemmeret for kvinder på samme betingelse som for mænd.

Dette har man altså sett på som altfor idealistisk: Men idealisme er til slutt ikke så dum en taktikk som man har trodd – mine herrer og damer.

Første akt i det store dramaet er hos oss over. Eksposisjonen var bra. Nå skal handlingen videreutvikles. Jeg tror ikke at stemmerett på ett blunk skal forandre alt. Den største utfordringen ligger i fremtiden.

 

"Vi setter oss nye mål, vi håper og vi tror.”

Fremført i Stortingets Lagtingssal 11.6.2013 for et invitert publikum.

MEDVIRKENDE

LENE THERESE TEIGEN
Manus, kunstnerisk tilretteleggelse og regi

JOHAN TØNNESSON (UiO)
BERIT VON DER LIPPE (BI)

Prosjektledere
ADE HESJEVOLL
Kostymer - i samarbeid med Nationaltheatret
BERNHARD ARNØ
PETRONELLA BARKER
LAILA GOODY
CECILIE LUNDSHOLT
KAI REMLOV

ANDERS RUMMELHOFF

ELISABET TOPP

Skuespillere
Samt en rekke medvirkende akademikere som holdt innlegg mellom innslagene med historiske taler fremført av skuespillerne. 

SAMARBEIDSPARTNERE

Det Norske Storting, BI Oslo, Universitetet i Oslo, Nationaltheatret og House of Stories

Samarbeide om produksjonen

PUBLIKASJONER

Berit von der Lippe og Johan L. Tønnesson med bidrag fra Cheryl Glenn og Brigitte Mral

Kraften i kvinners argumenter

– om retorikken i kampen for stemmerett 1880–1913

bottom of page