top of page
65_FotoTorunnEikanger.jpg

ARTIKLER 

ARTIKLER AV LENE (et utvalg)

2021                                                                                     Etterord til Livias Rom

2021                                                                                     Etterord til I en annens bilde

2021                                                                                     Etterord til Fado mens vi venter

2021                                                                                     Essayet: Livet med Mater Nexus

2019                                                                                     Forord til romanen om Tulla Larsen

2018                                                                                     Drivkraft, om Tiden uten bøker

2016                                                                                     Å skrive scenetekst, etterord til Epler som faller

2015

2012                                                                                     Om Alvilde Prydz i boken
2012                                                                                     Om Anna Munch i boken

2012                                                                                     Artikkel fra boken Dette skrev kvinner

2012                                                                                     Scenetekstutdanning i Norge

2011                                                                                     Prozorov-syskena. Om Tre Søstre av A. Tsjekhov. 

2010                                                                                     Teatrale Landskap og Mellomrom, Knut Ove Arntzen som formidler mellom teori og
                                                                                                 praksis, med Siren Leirvåg og Marianne Roland i "Når teori og praksis likestilles. Festskrift
                                                                                                 til Knut Ove Arntzen",  oktober 2010. 

2009                                                                                     Mater Nexus i Japan 

2006                                                                                     Hvor står kvinner i norsk filmbransje

2003                                                                                     Nødvendigheten av meningsleverandører i Norsk teater

2003                                                                                     Dramatikkens nødvendig innhold i bladet "Forfatteren", 14.2.03

2003                                                                                     Scenekunst.no, mars 03: Tekst og Teater

2003                                                                                     Morgenbladet 14.2.03: Nødvendigheten av meningsleverandører i norsk teater

2002                                                                                     Å ta kontrollen, i Norsk Dramatisk årbok

2001                                                                                     Kvinnene og rollen: Rom, penger og mot i Stikkordet (tidsskrift for skuespillere)

1996                                                                                     Kritikkjournalen: Ny? dramatikk? 

1991                                                                                     Dramaturgiske refleksjoner, utdrag fra hovedoppgave

 

ARTIKLER OM LENE (et utvalg)
 

2021                                                                                      Silje Harr Svare sin artikkel i boka Oppløsningen av det estetiske

                                                                                                  «Når virkeligheten står på scenen», om «Tiden uten bøker» i boken «Oppløsningen av det
                                                                                                   estetiske», Universitetsforlaget 2021

2019                                                                                      Siren Leirvåg: Om «Arkeologene» i «Teater som betyr noe» Leirvåg/von der Fehr
                                                                                                  Vidarforlaget 2019

2005                                                                                      Lars Sætre: «Kroppens krise, kunstens kraft. Skapande interpolering i Lene Therese Teigens
                                                                                                  seinborgarlege familiesørgespel», I tidsskriftet Prosopopeia 3|4 – 2005

2005                                                                                      Halldis Hoaas, «Kvinnesak er menneskesak», Dag og Tid, 30.4.2005

                                                                                   

                                                                                       

bottom of page