top of page

PIETÀ

Eksperimentelt radioteater om en annerledes kjærlighetshistorie.

Pieta bilde under Les Mer.jpeg

PIETÀ AV ERLAND KIØSTERUD

 

Erland Kiøsteruds roman Brødet (Pietà), (Aschehoug 1993), bearbeidet for radio og instruert av Lene Therese Teigen

 

Dette er en annerledes kjærlighetshistorie, der menneskene fremstår som helt alene og helt avhengige av hverandre på samme tid. Kvinnen og mannen griper etter og mister hverandre, smelter sammen og skilles, i en stor, rytmisk bevegelse. Med innsikten om dette forteller de to sin historie. Vi følger dem gjennom et helt livsløp, fra de som ungdommer, nesten bare barna, opplever krigen, til de er gamle, med voksne barn selv.

 

Denne produksjonen ligger i et skjæringspunkt mellom flere typer radio-produksjoner, og kan på den måten kalles et eksperiment. Her er det litterære ord urørt. Det er gjennom kvinnens og mannens stemmer og deres tilstedeværelse, at teksten får dramatisk liv. De to lever og gjenlever sitt samliv i et intenst nærvær, der lydene maler ut det landskapet de to lever i, med nyanserikdom og antydende presisjon. Ettersom historien de to forteller antar nye dimensjoner, fungerer lydlandskapet på flere nivåer - også som et indre landskap.

 

Forfatteren Erland Kiøsterud leverte en rekke romaner til den store syklusen Pasjonene og Brødet (Pietà) er en del av dette. Romanen er den midterste i en rekke av tre som sammen danner Pasjonene. Tidligere hadde Erland Kiøsterud skrevet fire romaner som utgjør Androselegien, og sammen med en tredje del danner alle disse fortellingene verket Denne gangen hører du deg selv.

 

Pietà er oversatt og produsert på Island og i Polen.

 

LYTT TIL PRODUKSJONEN

 

MEDVIRKENDE

ERLAND KIØSTERUD

Forfatter

LENE THERESE TEIGEN
Dramatisering/ Bearbeiding og instruktør
ANNA CARINE MOSTAD
Teknisk regi
ANNEKE VON DER LIPPE
ØYSTEIN ROGER
Skuespillere
NRK P2 - Radioteateret
Produsent

Varighet: 50 minutter

Produsert høsten 1993


bottom of page